Reclamefolder.nl Webwinkel
  • Fantastische aanbiedingen
  • Speciaal voor jou geselecteerd
  • Eenvoudig en snel te bestellen
Het impressionisme en het expressionisme zijn de grote kunststromingen uit het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Wat waren de verschillen? En tot welke stroming behoorde Vincent van Gogh?

Alsof je van een afstandje naar een foto kijkt, zo zou je het werk van impressionistische schilders als Monet kunnen typeren. Niet voor niets viel de bloeiperiode van het impressionisme samen met de doorbraak van de fotografie. Net als foto’s geven deze schilderijen een momentopname weer. De onderwerpen zijn vaak personen of taferelen uit het dagelijks leven, bij voorkeur buiten, en zonder verdere boodschap. Kom je echter dichterbij, dan zie je dat impressionistische werken zijn geschilderd met vlotte, soms slordige penseelstreken, die de indruk wekken dat ze spontaan op het doek zijn gezet, als een soort schets die nog onaf is. De impressie lijkt snel te zijn vastgelegd. Er is veel aandacht voor licht- en kleureffecten; zwart wordt nauwelijks gebruikt.

Het expressionisme beoogt precies het tegenovergestelde. De kunstenaar wil zijn persoonlijke gevoelens of ervaringen uitdrukken door de werkelijkheid te vereenvoudigen of te vervormen;
het draait om zijn subjectieve beleving. Deze vervaging geeft ruimte aan nieuwe vormen, zoals in het werk van Kandinsky; de enige wet van het expressionisme is dat er geen wetten zijn. De gebruikte kleuren zijn vaak fel en de thema’s zijn heftig, van sociale betrokkenheid tot emoties en gemoedstoestanden als angst, eenzaamheid en lijden.

Tussen beide stromingen in ontwikkelde zich het postimpressionisme en dit is waar we Vincent van Gogh kunnen plaatsen. Hij schilderde levensechte taferelen, maar schroomde ook niet om die werkelijkheid deels te vervormen, om meer gevoel in het schilderij te leggen. Wel bleef hij, in tegenstelling tot de expressionisten, binnen de grenzen van het natuurlijke. ‘Ik overdrijf, ik verander soms het motief’, zo schreef hij ooit. ‘Maar uiteindelijk bedenk ik niet het hele schilderij, ik vind het daarentegen kant en klaar in de natuur, maar moet het daar nog uithalen.'